Enda mer av Lakseveien skal utbedres

Trøndelag fylkeskommune har inngått en kontrakt med KN Entreprenør AS om utbedring av fire strekninger mellom Stokkhaugen og Våvatnet.

SKAL UTBEDRES: Kartet viser de fire strekningene som skal utbedres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

De fire fylkesvei 714-strekningene har en samlet lengde på i underkant av 3,5 kilometer. Fylkesvei 714, også kjent som Lakseveien, forbinder Hitra og Frøya med E39.