Legestreik:

- En sliten lege er som regel ingen god lege

Fastlegene mener belastninga i dagens arbeidshverdag er for stor. Mandag ble de tatt ut i streik.

Fastlegene Mona Størseth (t.v.) og Johanna Westin streiker i solidaritet med distriktslegene.  Foto: Mariann Dybdahl

Fastlege Mona Størseth er en av legene som er tatt ut i streik i Trondheim. Hun forteller at hun streiker i solidaritet med kollegaer som jobber i distriktene.