Lukas hospice må stenge:

- Det er hjerterått å kaste ut døende mennesker

Fremskrittspartiet (Frp) vil stille krav om øremerkede penger til Lukas hospice i Malvik når de i november går inn i budsjettforhandlinger med regjeringen.

Lukas fikk i 2019 i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere, drifte og evaluere et omsorgstilbud til døende pasienter. Samme år fikk de 30 millioner kroner i øremerkede midler. I 2020 var midlene gjort søkbare og hospicet måtte dele med andre aktører. Mandag måtte de stenge.  Foto: Mariann Dybdahl

Sist uke fortalte Adresseavisen at Lukas hospice i Malvik må stenge fordi institusjonen ikke fikk de 30 millionene de hadde regnet med. Døende pasienter fikk to uker på å komme seg ut.