Vil rive disse husene for å bygge ny skole

Kommunedirektøren i Trondheim mener det vil ha uheldige konsekvenser for beboerne og eierne av byggene, men anbefaler å sikre arealet til en fremtidig skole.

Bildet viser fem av husene kommunen vil sikre. Noen er brukt til utleie, andre er eid av familier. To av byggene skal være kjøpt av en eiendomsaktør som ønsker nybygg her.   Foto: Håvard Jensen

Trondheimspolitikerne vurderer nå hvordan de skal sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Midtbyen og sentrum på lang sikt, det vil si mot år 2050. Mandag 2. november skal oppvekstkomiteen i Trondheim kommune behandle saken.