Kommunen setter lærernorm opp mot spesialundervisning:

- Trondheim klarer ikke drive skole på lovlig vis

Hvis Trondheim skal skjerme spesialundervisning i skolen, betyr det at kommunen ikke kommer til å fylle lovens krav om nok lærere. - Mange rektorer er fortvilet og vi er bekymret, sier Gry Camilla Tingstad, leder for Utdanningsforbundet i Trondheim.

- Uten nok pedagoger til å forebygge, kommer barna dårligere ut av det. La oss slippe store behov for enda mer spesialpedagogikk i den andre enden, sier Utdanningsforbundets leder i Trondheim, Gry Camilla Tingstad.  Foto: Vegard Eggen

«... skolen kan ikke holde denne normen for enhver pris hvis behovet for spesialundervisning er stort», fastslår kommunedirektøren i Trondheimsbudsjettet for neste år.