Populært tiltak innføres i Trondheim:

Nå kan du få 1500 kroner om du gjør dette med sykkelen

Dagen før sesongens første snøfall gikk politikerne inn for å premiere piggdekk på sykkelen.

Om du søker kommunen kan du få tilskudd til å skifte til vinterdekk på sykkelen. Tiltaket støtter opp til 50 prosent av utgiftene til dekk og verksted.  Foto: Richard Sagen

Politikerne vedtok å innføre tilskudd på opptil 1500 kroner for innkjøp og verkstedsutgifter for å bytte til piggdekk på sykkelen.