Stenger for syklister og fotgjengere langs Osloveien i tre uker

Veien nord for Sluppen bru, blir midlertidig stengt fra mandag.

Mandag stenger vegvesenet gang- og sykkelvegen langs Osloveien i Trondheim i inntil tre uker. Strekningen det gjelder er nord for Sluppen bru og bort til Sivert Dahlens veg.