Beboerne blir hørt – men fortsatt sterke fronter

Protestene mot et nytt stort deponi i Bratsberg ser ut til å nå frem. Men kampen om nye deponi sør i Trondheim fortsetter.

Tungtrafikken går rett forbi Utleirahallen som brukes av flere skoler, lag og organisasjoner.  Foto: Morten Antonsen

Onsdag ettermiddag og kveld behandler areal- og samferdselskomiteen massedeponier i trondheimsområdet.