Rektorene i Trondheim om foreldreopprøret:

- Vi ser at unger og ungdommer sliter og vi har ikke alltid mulighet til å hjelpe dem

Rektorene opplever at stadig mer ansvar legges i skolen. Kravene kommer fra toppen og fra bunnen. Og de mener det ikke er penger eller hender til å gjøre den jobben de har ambisjoner om.

- Vi ønsker ikke å fremstå som sutrete, eller at vi stiller høye krav. Vi prøver å være konstruktive, for å få til en skole som fungerer, sier rektorene i arbeidsutvalget som representerer alle byens skoleledere. Lars Kvendbø, rektor ved Hoeggen ungdomsskole, Cato Høve, rektor ved Sverresborg ungdomsskole og Marit Magnussen Nordbotn, rektor ved Charlottenlund skole.  Foto: Christine Schefte

- Rektorjobben i dag er nesten bare drift og brannslukking. Trykket har økt enormt de siste årene. En ting er en økt byråkratisering, lovpålagte oppgaver og dokumentasjon. I tillegg kommer forventningen om at skolen skal løse både store og små problemer for barn og unge. Det eskalerer og det bidrar til et økt arbeidspress. Til sammen er dette både tidkrevende og kostnadskrevende, sier Lars Kvendbø, rektor ved Hoeggen ungdomsskole.