Nesten dobling i antall som sniker på bussen:

I denne gruppa varsles det om billett- og munnbindkontroll

AtB melder om at antallet som ferskes uten gyldig billett, nesten har doblet seg under pandemien. I en varslingsgruppe for billettkontroller på Facebook spørres det om vekterstreiken fortsatt pågår og om det bøtelegges for manglende bruk av munnbind.

En gruppe på Facebook som melder om hvor det til enhver tid gjøres bilettkontroller i Trondheim, har det siste året fått 3900 medlemmer.  Foto: Vegard Eggen

Gruppen har 3900 medlemmer, og administratoren har lagt klare føringer for gruppen: «Ikke driv med hets eller uthenging av billettkontrollørene, og ikke oppfordre til å ikke vise eller reise med gyldig billett.» Ellers er alt i gruppen offentlig, og alle skriver inn med eget navn og tipser om kontroller. Administratoren i gruppa opplyser på telefon til Adresseavisen at medlemstallet i gruppa har steget jevnt og trutt siden den ble opprettet i desember 2019.