Skal bygge underjordisk idrettshall i Midtbyen

I 2024 vil området over og under skolegården til Trondheim Katedralskole være helt annerledes enn i dag.

Skolegården ved Trondheim Katedralskole blir en byggeplass fra og med 2022 hvis fylkeskommunen får viljen sin.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

I økonomiplanen til Trøndelag fylkeskommune som vedtas denne uken kommer det frem at Trondheim Katedralskole skal utvikles, ombygges og nybygges til en pris av 405 millioner kroner.