Foreldre fikk medhold:

Skolen kuttet i spesialundervisning og SFO-tid for barna deres

Ni foreldre som klaget til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) på at deres barn fikk redusert sitt skoletilbud ved Åsveien skole og ressurssenter høsten 2020, fikk medhold. Spørsmålet er hva kommunen vil gjøre videre med dette. 

- Vi er rettsløse og blir brukt i et spill internt i kommunen for å få noen til å ta regningen for undervisning som ungene våre har rett på, sier Trine Sumstad Wigtil. Foreldrene ved Åsveien skole er, fra venstre, Rune André Kjølaas, Stig Atle Myhre, Ida Buhagen Syversen, Tor-Eirik Solberg, Eduard Ortega, Eirin Holberg og Trine Sumstad Wigtil.  Foto: Christine Schefte

- Kommunen viser ingen respekt for de grunnleggende rettighetene disse barna har. Det er et alvorlig overtramp. Rektor har brutt loven med åpne øyne. Og jeg tror ikke at politikerne har visst om dette, før vi har gjort dem oppmerksomme på det, sier Trine S. Wigtil, moren til en andreklassing ved autismetilbudet på Åsveien.