Har avdekket flere lovbrudd i barnehage: - Alvorlig

Etter tilsyn ved Tanem barnehage i Trondheim kommune er det avdekket flere brudd på barnehageloven. Slag, trusler, barnehagevegring og høyt sykefravær er noe av det fagenheten for oppvekst og utdanning peker på.

Tanem barnehage har fått pålegg om retting etter flere brudd på barnehageloven.  Foto: Christine Schefte

- Selvfølgelig er dette alvorlig. Det er alltid alvorlig at vi får en klage som Tanem har fått, sier kommunalsjef for barnehage Ella Ingdal.