Trondheimssyklistene ønsker seg flere trafikkontroller av syklister

Sintef-forsker med oppsiktsvekkende studie.

Syklister på landsbygda er i mindre grad involvert i risikoatferd i trafikken enn syklister i byene  Foto: Glen Musk

Visste du at din adferd i trafikken har sammenheng med hvor du bor og hvor du ferdes i trafikken? Det er en av konklusjonene på doktorgradsavhandlingen til SINTEF-forsker An-Magritt S. Kummeneje.