Vil ha felles nedstengning hvis mutert koronavirus kommer til regionen

Trondheim og nabokommunene vil lage en skisse til felles tiltak hvis den britiske mutasjonen av koronaviruset sprer seg i området.

Ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune tok begge til orde for en felles tiltakspakke for hele regionen.  Foto: Vegard Eggen

Det er særlig hvis det oppstår såkalt villsmitte, altså smittetilfeller med ukjent kilde, at det vil være aktuelt med omfattende felles tiltak i de åtte kommunene som utgjør Trondheimsregionen.