Mobbeombudet er frustrert:

- Vi vet ikke hva mobbesaker koster

Myndighetene har ikke oversikt over hvor mange mennesker som får økonomisk erstatning fra det offentlige etter mobbing. De vet heller ikke eller hvor store summer det er snakk om. - Politikerne burde kjenne til økonomien og få oversikt over omfanget, sier mobbeombudet i Trøndelag.

Hans Lieng mener at myndighetene trenger å vite hvor mye penger som brukes, for å kunne jobbe målrettet med forebygging og å kunne se om tiltakene virker. Han er ikke bare opptatt av skadeerstatningsbeløpene, som han antar er en liten andel av totalen. Lieng er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag.   Foto: Terje Svaan

Hans Lieng forteller at mobbeombudene i hele landet er frustrerte over at stat og kommune ikke har oversikt over omfanget av mobbesaker.