- Vi forstår ikke hvordan vi kan kutte så mye

Dagen etter at styret i Helse Midt-Norge fjernet 201 millioner kroner fra St. Olavs hospital, er tillitsvalgte ved sykehuset skuffet, frustrert og provosert.

De representerer 4000 sykepleiere, 1300 leger og rundt 530 ingeniører ved St. Olav. Nå er de bekymret for at kravet om å kutte 200 millioner ved sykehuset, vil ødelegge motivasjonen for ansatte. Fra venstre Lise Dragset, Nito, Gro Lillebø, Norsk Sykepleierforbund. og Vivi Bakkeheim, Legeforeningen.  Foto: Espen Bakken

- Dette er svært alvorlig og svært dramatisk, sier Lise Dragset, foretakstillitsvalgt i NITO.