Samenes nasjonaldag 6. februar

Nordmenn tok trommene fra samene. Snart får sørsamene Bindalstromma tilbake.

En svær flytteoperasjon er på gang. Snart fraktes 163 skistaver, bruksgjenstander, lykkeamuletter, trommer og andre sørsamiske gjenstander fra Oslo og «hjem» til Snåsa.

Bindalstromma. Dette er en av Sapmis best bevarte og dokumenterte gievrie, trommer. Den var eid av Njaarke-Næjla, Nils Johnsen Vesterfjell (1795-1869). Nils Mathias Nilsen Vesterfjell, sønn av Njaarke-Næjla, solgte tromma til Etnografisk museum i 1925.   Foto: Norsk Folkemuseum (NFSA.1673).

- Det er stort, det er sterkt. Dette er vår historie og kulturarv som vi omsider skal forvalte og formidle selv. Det betyr kjempemye for oss. Det handler om stolthet og verdighet.