Lærere og rektorer er fornøyde:

- Avlyst eksamen vil skape ro

- Lærerne vil få bedre tid på å sikre at opplæringen dekker hele læreplanen og at standpunktkarakteren kan settes på forsvarlig måte, sier Gry Camilla Tingstad i Utdanningsforbundet. - Rettferdig, sier rektorene i Skolelederforbundet.

Ved at eksamen blir avlyst mener lærernes fagforening at deres medlemmer vil få bedre tid på å sikre at opplæringen dekker hele læreplanen og at standpunktkarakteren kan settes på forsvarlig måte. Gry Camilla Tingstad er leder for Utdanningsforbundet Trondheim.  Foto: Vegard Eggen

Utdanningsforbundet anbefalte å avlyse eksamen i år.