Hver sjette lastebil ble stående etter kontrollen på E6

11 av 58 tunge kjøretøy som passerte vegvesenets kontroll på Sandmoen onsdag fikk bruksforbud fram til feil var utbedret

En rekke biler, som er stoppet av Statens vegvesens kontrollører onsdag fikk bruksforbud. Sjåføren av denne lastebilen måtte fjerne snø og is fra baklysene før han fikk kjøre videre  Foto: Statens vegvesen

Det framgår av rapporten etter kontrollen som ble gjennomført av Statens vegvesens utekontrollgruppe.