Færre nordmenn på ferietur i 2020 enn året før

2020 var året da den norske feriestatistikken sank til bunnnivå.

Et vanlig syn på Værnes, Trondheim Lufthavn i 2020.  Foto: Scanpix / NTB

Langt færre dro på ferie i 2020 sammenlignet med de to foregående år. Dette skyldtes selvsagt koronakrisen, men selv om nordmenn ble oppfordret til å feriere i eget land var andelen som ikke dro på ferie, hverken innenlands eller utenlands, halvert i 2020 sammenlignet med året før.