Tillitsvalgt på St. Olav: - Det er ikke nok vaksiner til helsepersonell

Tillitsvalgt på St. Olav ønsker større innsats fra nasjonale myndigheter for å få vaksinert helsepersonell.

Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, sier det er problematisk at ikke helsepersonell vaksineres fort nok.   Foto: Espen Bakken

Per februar har St. Olavs hospital mottatt 3700 vaksinedoser totalt. Hva som kommer i tiden fremover aner de ikke.