Stengning av Gnist-barnehage får medhold i dom

Oslo tingrett konkluderer med at stengningen av Gnist Trøa barnehage er gyldig. Trondheim kommune har ikke erstatningsansvar overfor barnehagen. Gnist er dømt til å betale saksomkostningene. - Det er godt å lese, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Gnist Trøa barnehage måtte stenge dørene for godt 1. mars 2020. Nå har en dom i Oslo tingrett konkludert med at avgjørelsen var riktig.  Foto: Morten Antonsen

Trondheim kommune fattet 1. februar 2019 vedtak om varig stengning av Gnist Trøa barnehage. Den ble stengt 1. mars 2020, og har i dag ingen barnehagedrift.