10 000 kjører her hver dag. Nå skal veien stenges i fem måneder

Statens vegvesen regner med økt trafikk i Byåsveien, på Bjørndalsbrua og på Kroppan bru når deler av Osloveien stenges fra 19. mars.

STENGES: Osloveien sør for Sluppen bru blir stengt i forbindelse med arbeidene med den nye brua på Sluppen.  Foto: Martin Andersen

Arbeidene med Nydalsbrua-prosjektet gjør at deler av Osloveien i Trondheim nå skal stenges i nesten fem måneder.