Vedtok brukerrom for rusmisbrukere i Trondheim

- Det er slike saker som gjør det meningsfullt å være politiker.

Et enstemmig bystyre stemte for å innføre en ny handlingsplan for å hindre overdosedødsfall og vil nå innføre brukerrom i Trondheim.   Foto: Kim_Nygaard

Det sa Venstres Erling Moe da han som en av mange holdt innlegg under behandlingen av ny handlingsplan for å forbygge overdoser og overdosedødsfall i Trondheim. Det var stor enighet blant partiene om at dette er en nødvendig plan.