Landsmøte i Rødt:

Rykende uenige om havvind

Industri-Rødt står mot Naturvern-Rødt når partiet i helgen skal avgjøre om de skal være for eller imot havvind.

- Havvind kommer uansett. Rødt bør ikke si nei til å la leverandørindustrien ta del i det grønne skifte, mener Rødt Verdal. Her fra Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England.  Foto: Jan Arne Vold / Equinor

- Vi har sett hva slags skader og ødeleggelser vindkraftanleggene gjør på land. Det er ingen løsning å flytte dette til havs, sier den profilerte vindkraftmotstanderen i partiet Rødt på Frøya, Dordi Hammer.