Fjerner 60 parkeringsplasser for det nye sykkeltilbudet i Midtbyen

Det er bevilget 16 millioner kroner totalt til det nye sykkeltilbudet i Fjordgata.

Ikke sykkelareal Fjordgata har i dag ikke eget areal til sykkel. Det skal det snart bli en endring på.   Foto: Christine Schefte

I mai starter arbeidet med det nye sykkeltilbudet i Fjordgata. Dette skal erstatte sykkeltilbudet i Olav Tryggvasons gate.