Opphever politikernes vedtak om utbygging på kvikkleire

Statsforvalteren opphever bygningsrådets vedtak om utbygging av tre rekkehus i Trondheim.

Frode Rønning er lettet over at klagene har ført frem hos Statsforvalteren.   Foto: Rune Petter Ness

I januar vedtok et enstemmig bygningsråd i Trondheim en delvis rammeavtale for tre rekkehus i Prost Castbergs veg 6. Sist uke opphevet Statsforvalteren i Trøndelag vedtaket.