- Trond Giske sa at medlemstallene ville bli gransket om han ikke ble fylkesleder

Den nylig avgåtte AUF-lederen i Trøndelag, Håkon Einarsve, mener granskingen av AUF kommer som et resultat av at AUF gikk imot Trond Giske som ny fylkesleder.

Tidligere fylkesleder i AUF Håkon Einarsve sier han tolket Giskes telefonsamtale som en trussel om at medlemstall ville bli brukt mot AUF om de ikke støttet Giske som fylkesleder.  Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto)

- Du vet det, Håkon, at hvis jeg ikke blir fylkesleder så kommer noen til å gå etter tikronersvervingen i AUF og starte en gransking.