Han er bekymret for sikkerheten på Klett

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymret for trafikksikkerheten på Klett, men har ikke penger til å løse problemet.

Ansvar: Knut Arild Hareide sier det ligger ansvar også på ham for å bedre trafikksikkerheten i Klettkrysset.   Foto: Terje Pedersen

Hareide har også tidligere uttrykt bekymring for avkjøringen fra E6 til E39. Bekymringen fastholder han også nå, selv om det i nasjonal transportplan (NTP) ikke kommer en eneste krone for å løse trafikkproblemene på Klett.