Ber foreldre ta pornopraten:

- Foreldre er naive

- Foreldre er naive om de ikke vet, eller vil vite, at barna deres har erfaringer med porno, sier helsesykepleierne Ingeborg G. Kraft og Lisa H.-Berntsen.

Helsesykepleierne Ingeborg Gurine Kraft og Lisa Berntsen-Halstrøm har forståelse for at porno er et kleint samtaleemne, både for foreldre og barn. Særlig når barnet blir ungdom og helst ikke vil ha så mye med opphavet å gjøre. Men de understreker hvordan du som forelder tidlig bør vinne nok tillitt til at barnet kommer til deg når de har det vanskelig.  Foto: Mariann Dybdahl

– Når vi møter dem på ungdomsskolen er de 13 år gamle. Da har mange sett porno i mange år, sier Lisa Halstrøm-Berntsen ved Vikhammer ungdomsskole.