Bankkontoen avslører co2-utslippene dine

220 000 bankkunder i Midt-Norge kan nå sjekke klimagassutslippene sine fra bankkontoen. Pengebruken din blir regnet om til utslipp.

Strålende fornøyde: Teknologi utviklet i Trondheim på bestilling av landsdelens største bank kan bli et viktig verktøy for å få folk til å redusere utslippene sine, tror Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN, kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim og kommunikasjonssjef Eirin Røkke i Sparebank 1 SMN.   Foto: Rune Petter Ness

Alt du bruker penger på, fører til klimagassutslipp, og ingen kan konkurrere med banken om å ha nesten full oversikt over hva du driver med.