Trønderske kommuner kan vrake Helseplattformen

Gigantprosjektet som skal modernisere helsetjenestene i Trøndelag er allerede forsinket. Nå vurderer både fastleger og kommuner om de i det hele tatt skal være med.

STARTER HER: St.Olavs hospital er først ut med å ta i bruk det nye systemet Helseplattformen tilbyr.   Foto: Christine Schefte

"Jeg vil si det så sterkt som at jeg tror det blir en revolusjon, men det forutsetter at alle ledd deltar i Helseplattformen".