Utbyggerne raser mens LO og staten lovpriser kommunens nye grep

«Usaklig», «vilkårlig», «useriøs» og «illojal». Det er ord som brukes av utbyggerne på Rotvoll i høringsrunden for ny utbyggingsrekkefølge. Overvik mener kommunen har feil fakta, mens LO og statsforvalteren mener kommunen endelig tar grep.

Store landbruksområder øst for Trondheim står på spill. Rotvoll (t.v.) kan bygges ut, men må vente. Overvik (t.h.) kan bygges ut etter andre mer sentrale områder, eller tilbakeføres til landbruk, mener kommunen.  

Milliardverdier står på spill i flere gigantiske utbyggingsprosjekter i Trondheim. Det har ført til en høringsrunde av det saftige slaget. Politikerne har nå 250 sider med tilbakemeldinger i tillegg til innstillingen og faktagrunnlaget når de i løpet av de nærmeste ukene skal bestemme hvor og hvordan Trondheim skal vokse de neste tiårene.