Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

En rekke ansatte ved Buran helse- og velferdssenter har sagt opp sine stillinger etter at det ble vedtatt å flytte enheten til Klæbu. Nå avvikles sykehjemmet tidligere enn planlagt fordi bemanningen er uforsvarlig.

Hver dag kjører Inger Johanne fra Heimdal til Buran for å besøke Arne. Nå frykter hun for at sommeren kan bli vanskelig for ektemannen.  Foto: Rune Petter Ness

- Jeg synes dette er tragisk. På Buran er de som en stor familie hvor alle kjenner alle. Nå er jeg redd de blir rotløse. Vi vet ikke hva som skjer fremover, sier Inger Johanne Johansen (77).