Søkertall høyere utdanning:

- Jeg vet ikke hva jeg vil - det er så mange muligheter

15. april gikk søknadsfristen til høyere utdanning ut.  Språkfag og historiske fag er langt mer populære i år enn i fjor, viser søkertallene.

Søker på høyere utdanning: De vil studere i Japan, Oslo, Ås, Tronsø og Trondheim, og har søkt på arkitektur, jus, filosofi og historie. Fra venstre: Gaute Osen, Eivind Myrstad, Jan Erik Veltrup, Håvard Kristoffer Lien (bakerst til høyre), Stine Utkilen, Mathilde Rian og Emilie Fodstad.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

- Det er et kjempeviktig valg. Det er litt press for å velge riktig, sier Stine Utkilen. Hun har søkt seg til Ås og masterstudiet i eiendomsjus på NMBU.