- Ofte har ikke legemidler noen effekt. Det kan være som å helle bensin på bålet

Koronapandemien kan være en årsak til at beboere på sykehjemmene i Trondheim bruker langt mindre sovemedisin enn tidligere.

- Det å gi sovemedisin til demente, er ikke gunstig. Det kan trigge uro, mener kommunefarmasøyt Astrid Gilje Hageler og Trine Hansen Mentzoni, avdelingsleder ved Ladesletta helse- og velferdssenter.  Foto: Rune Petter Ness

- Hvis en beboer er veldig urolig, så er det ofte at legemidler ikke har noen effekt. Det kan være som å helle bensin på bålet, sier Trine Hansen Mentzoni, avdelingsleder ved Ladesletta helse- og velferdssenter.