- Det er et problem at nabokommuner ikke kan samarbeide om barnehagedekningen

- Kommunen tvinger barn bosatt i randsonen mot Trondheim over til private barnehager i Trondheim kommune. Dette gjøres ved å kun tilby plass i en privat barnehage helt i andre enden av kommunen, mot Stjørdal, altså Muruvik, sier foreldrene til Alma, Astrid, Solveig Elvira og Andrea.

- Dette er et stort og vedvarende problem. Den dårlige barnehageplanleggingen og går utover så mange, sier foreldrene Trine Magnussen med Alma på armen, Sissel Grude Haug med Andrea i vognen, Martin Brodahl Aune med Astrid i vognen, Øyvind Soltun Andreassen (foran) med Solveig Elvira i vognen.  Foto: Kim_Nygaard

- I praksis er ikke dette et reelt barnehagealternativ, og man må spørre seg om dette er i tråd med intensjonen med lovgivningen og barnets beste, sier pappaen til Astrid (6 mnd), Martin Brodahl Aune.