Gullfunn i Skaun ga solid finnerlønn til Magnus

For fire år siden gjorde Magnus Meistad et sensasjonelt gullfunn i Skaun. Nå utbetaler Riksantikvaren 200 000 kroner i finnerlønn.

Massivt: Dette er gullfunnet som ble gjort i Skaun i 2016. Gullet er trolig fra perioden 200-400 e. Kr, og ble brukt som betalingsgull. Små stykker ble klippet av ringene. 

- Det er veldig artig. At dette funnet ble verdsatt til 200 000 kroner, synes jeg er rettferdig, sier Meistad.