Ulovlig ordførervalg ga journalistpris til Fosna-Folket

Redaksjonen i Fosna-Folket ble fredag kveld tildelt den trønderske journalistprisens hovedpris for 2019.

Fosna-Folket fikk pris for sin dekning av ordførervalget i Ørland.  Foto: Terje Svaan

- Få steder er pressens samfunnsrolle så viktig og så avhengig av få personer som i lokaljournalistikken. Hvis ikke lokalredaksjonene følger makta og ser politikere og myndigheter i kortene, er det ingen som gjør det, heter det i juryens begrunnelse.