Streik og korona:

- Barna rammes hardt

Det er 53 skoler som er berørt av streik. 40 enheter i oppvekst og utdanning er berørt av korona. - En særdeles krevende situasjon, sier oppvekstdirektøren.

Disse sjuendeklassingene på Strindheim skole er på leirskole nå, og er en av få unntak som får tilbud under lærerstreiek.   Foto: Morten Antonsen

Kommunaldirektør Lasse Arntsen orienterte i dag formannskapet om situasjonen for barna. Skolesektor, barnehager og barne- og familietjenesten er hardt rammet.