Vil ha ny godsterminal på Heggstadmoen innen sju år

I Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er regjeringspartiene enige om å legge penger på bordet, slik at en ny godsterminal kan bygges i løpet av fem til sju år på Heggstadmoen.

Slik ser det ut på Heggstadmoen i dag, der dagens avlastningsterminal er jernbaneskinnene, togene og konteinerne midt i bildet. Bildet er tatt fra nord mot sør, og et snødekt Vassfjellet sees i det fjerne.  Foto: Morten Antonsen

- Det betyr at Brattøra kan frigjøres i løpet av en fem- til sjuårsperiode, sier stortingsrepresentant Jon Gunnes i Venstre.