Politikerne åpner for skoleavslutning likevel

Oppvekstdirektøren advarte mot det, men politikerne åpner nå for skoleavslutninger i Trondheim - to dager før skolene går ut i sommerferie.

Marte Løvik (Sp) får bred tilslutning til en merknad som åpner for skoleavslutninger likevel i Trondheim kommune.   Foto: Kim_Nygaard

Et stort flertall slutter seg til merknad fra Marte Løvik (Sp) i formannskapet i dag, der politikerne går imot kommunedirektørens avslutnings-nekt i forrige uke.