Hjelpen skal komme nærmere i skole og barnehage:

Denne barnehagen vet hvordan barn som sliter kan få tidligere hjelp

- Det er de som faller utenfor fellesskapet som strever, også senere i livet, sier lederen i Ilabekken barnehage. Barnehagen har testet ut hvordan barn skal få hjelp tidligst mulig.

- Ledelse og ansette trenger denne hjelpen fra PPT og PPT trenger oss for å gjøre sine vedtak. Vi ser på utfordringene sammen for å løse dem sammen, sier Erna Akseth. På nyåret var Ilabekken en av flere barnehager som fikk prøve ut en slik reform i praksis.  Foto: Rune Petter Ness

Bystyret i Trondheim skal onsdag vedta en ny modell for spesialpedagogikk i barnehager og skoler. Det blir store forandringer.