- Jeg tror det er mange ansatte som gruer seg til sommeren

To av tre enhetsledere innenfor helse og omsorg i Trondheim kommune sier de vil ha vansker med å fylle alle vaktene med sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i sommer.

- Situasjonen er verre enn tidligere, sier hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, Ingrid Berg Selfjord og Mia Småvik Rørdal. De er bekymret for sykepleiermangelen i sommer.  Foto: Kim Nygård

- Det har alltid vært slik at det er bekymring før sommeren fordi alle vakter ikke er dekket. Denne bekymringen er litt mer alvorlig i år, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli.