Ocean Space Centre:

Slik vil de bruke det omstridte bassenget

Ett stort basseng skaper mest bråk når Ocean Space Centre blir planlagt på Tyholt i Trondheim. Det store spørsmålet er om det trengs.

Miljøvennlige båter: Joachim Ofstad Ness prosjekt-og utviklingssjef i Fosen Namsos sjø. Hurtigbåten bak ham går på diesel og fører til store utslipp. Det vil ferjke- og hurtigbåtrederiet endre.   Foto: David Engmo

Det grønne skiftet, svarer folk i ulike deler av den maritime næringen når Adresseavisen spør hva de vil bruke det omdiskuterte sjøgangsbassenget til. Bassenget er dyrt og er det enkeltbygget som skaper mest konflikter med naboer på Tyholt. Vi skal komme tilbake hva industrien mener med det grønne skiftet.