Trøndersk klimanestor:

- Dagens politikk langt fra nok

Ekstremværet knyttes til menneskeskapte endringer i klimapanelets rapport. - Skremmende, men det er ikke for sent å skifte retning, sier Nils A. Røkke.

Nils A. Røkke i Sintef har fortsatt håp om å snu utviklingen som fører til global oppvarming, men da må politikken endres.   Foto: Sintef

Røkke har i flere tiår jobbet med klima og bærekraft ved Sintef i Trondheim. Mandag har han satt seg inn i rapporten fra FNs klimapanel. Han mener sammenhengen mellom global oppvarming og ekstremvær kommer ekstra tydelig fram.