Ola Borten Moe (Sp) om FNs klimaalarm:

- Start i Polen

Senterpartiet avviser at FNs klimarapport bør føre til en større omlegging av olje- og klimapolitikken i Norge. Ola Borten Moe mener man kan starte med kutt i polsk kullkraft.

KUTT I POLEN: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe mener FNs klimapanel har lagt en dramatisk rapport på bordet, men mener klimakuttene bør komme i Polen - og Kina.  Foto: Torstein Bøe

- Noen få utslippskilder står for svært mye. Ett av de store kullkraftverkene i Polen slipper ut 38 millioner tonn Co2 i året. Det tilsvarer 75 prosent av Norges samlede utslipp på ett sted, sier Ola Borten Moe.