- Fosen-saken vil bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar samenes rettigheter

- Uansett hva Høyesterett kommer fram til, vil det bestemme oppfatningen av hvordan Norge ivaretar/sikrer samenes rettigheter.

- Reindriften er avgjørende for opprettholdelsen av den sørsamiske kulturen. Må familiene på Fosen slutte med reindrift, rammes «alt», sier forsker Eva Maria Fjellheim   Foto: Kim Nygård

Eva Maria Fjellheim er stipendiat ved Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø hvor hun i doktorgradsarbeidet ser på klimatiltakenes effekt på urfolks rettigheter og livsvilkår. Spesielt ser hun på vindkraftutbyggingen i de sørsamiske områdene Fosen og Øyfjellet i Vefsn, og denne uken følger hun Høyesteretts behandling av Fosen vind-utbyggingen.