Marte, Oda og Jon utdanner seg til en bransje som skal legges ned

I nesten ti år har petroleumsfag på NTNU vært i fritt fall. I høst har 14 ferske studenter møtt opp til studiestart.

Framtidas oljeingeniører: Marte Stürtzel Gulbrandsen, Oda Vinje Lind og Jon Hovland Haveraaen har nettopp startet på den femårige sivilingeniørutdanninga i petroleumsfag. De utdanner se til en bransje mange mener bør legges ned.   Foto: Espen Bakken

I 2013 var det 2279 søkere til petroleumsfag på NTNU. I år søkte bare 388 seg til petroleum. I 2013 var det 61 studieplasser. Nå er det 22 studieplasser på petroleumsfag, men så langt i semesteret er det bare 14 som har møtt opp.